Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ventrica Ltd erkent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) ten aanzien van onze klanten, opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden. Als organisatie zetten we ons in om duurzame bijdragen te leveren aan de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. Daarnaast willen we een goede werkgever zijn en zetten we ons in om onze koolstofuitstoot te verminderen en milieuvriendelijkheid te bevorderen.

Onze visie op MVO weerspiegelt de stappen die we nemen om te zorgen dat we een verantwoorde organisatie zijn en blijven. MVO omvat alles wat we doen dat van invloed is op de samenleving. Het onderstreept onze waarden en gedragingen en vormt het kloppend hart van onze organisatie.

Als organisatie moedigen we digitale oplossingen voor onze opdrachtgevers aan, zoals clouddiensten en digitale vouchers die onze opdrachtgevers ondersteunen bij het naleven van hun prioriteiten op het gebied van MVO, zoals het verminderen van afdrukken, waardoor de invloed op het milieu afneemt. Deze verklaring en onze activiteiten zijn echter gericht op onze eigen organisatie, Ventrica Ltd.

Onze inzet voor MVO

We zetten ons in om te zorgen dat we als organisatie MVO serieus nemen. Om te zorgen dat we aan onze verplichting voldoen ...

  • Minimaliseren we de invloed van onze zakelijke activiteiten en ons werk op het milieu om gelijkheid, diversiteit en inclusie in ons huidige en toekomstige personeelsbestand te waarborgen;
  • Zorgen we dat medewerkers worden ondersteund in hun mentale en fysieke gezondheid en met waardigheid en respect en overeenkomstig basale mensenrechten worden behandeld;
  • Verbeteren we onze activiteiten op het gebied van fondswerving en vrijwilligerswerk voor externe goede doelen.
Werkplek

We bieden sollicitanten en huidige medewerkers gelijke kansen en erkennen dat onze reputatie afhankelijk is van het welzijn, de effectiviteit en de competenties van onze medewerkers. We zetten ons in voor de gelijke behandeling van alle medewerkers en bevorderen het verbod op discriminatie op het gebied van onder meer gelijke betaling, eerlijke behandeling en werkgelegenheidskansen voor een divers personeelsbestand.

We bieden, waar praktisch mogelijk, flexibele werkafspraken om medewerkers te helpen een goede balans tussen werk en privé te verkrijgen.

We bieden hoogwaardige werkomgevingen waar onze medewerkers en opdrachtgevers/klanten van profiteren, inclusief vers fruit op woensdag en sessies met betrekking tot gezondheidsvraagstukken.

We zorgen daarnaast voor hoge normen ten aanzien van de naleving van gezondheids- en veiligheidsverplichtingen.

Milieu

We proberen de invloed van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren door middel van initiatieven, zoals het verminderen van plasticgebruik.

We zetten ons in om verontreiniging te voorkomen, minimaliseren afval op onze kantoren en werkplekken en omarmen goede methoden voor milieubehoud. We streven ernaar om de efficiëntie van ons gebruik van middelen te verbeteren door activiteiten uit te voeren in lijn met de huidige milieuwetgeving en beproefde methoden ten aanzien van het milieu.

Community

Medewerkers nemen regelmatig deel aan vrijwilligerswerkprojecten en worden gestimuleerd om deel te nemen aan projecten in de lokale gemeenschap of aan projecten naar keuze die hen bijzonder aanspreken. We doen vrijwilligerswerk op een aantal lokale scholen door mentoraat en loopbaanbegeleiding te bieden en samen te werken met onze lokale onderwijsleveranciers.

Veel van onze medewerkers zijn afkomstig uit de lokale omgeving en we streven ernaar langdurige relaties met de lokale gemeenschap en lokale groepen te ontwikkelen.

We sponsoren zowel wereldwijde als lokale liefdadigheidsinstellingen die verschillende initiatieven ondersteunen, zoals Mind, Harp en Great Ormond Street Hospital; veel van deze instellingen zijn voorgedragen door medewerkers.